PRIJAVA KORISNIKA

Verifikacija, primjena ili brisanje registriranog korisničkoga naloga za uslugu „Budite u toku“ je moguće samo nakon pravilne verifikacije vlasnika registriranog naloga. Da biste se prijavili na svoj korisnički nalog za uslugu „Budite u toku“ unesite svoju e-mail adresu, a zatim kliknite na link za verifikaciji koji je poslan na unesenu e-mail adresu.

Povratak na formular za prijavljivanje