Wypełnij poniższe pola i zaznacz zgody

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, przesuń suwak w dółi wyraź poniższe zgody

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane przetwarzane są w oparciu o zgodę wyrażoną przeze mnie przy przystępowaniu do Programu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO,

Dane osobowe powierzone w związku z korzystaniem z usługi „Bądź na bieżąco” będą przetwarzane przez Administratora, zaś ich odbiorcami i podmiotami, którym Administrator powierzy przetwarzanie tych danych mogą być wyłącznie podmioty, którym Administrator powierzył organizację i wykonanie Programu.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Programu oraz przez okres niezbędny dla jego zakończenia, zaś w zakresie danych powierzonych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie informacji handlowej - przez okres maksymalnie 10 lat od daty ich przekazania.

Jestem świadomy, iż poza prawem dostępu do moich danych, prawem do ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do przeniesienia moich danych.

Jestem świadomy, iż wyrażone przeze mnie dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Programem mają charakter dobrowolny, lecz ich odwołanie lub brak wyrażenia skutkuje odpowiednio - niemożliwością udziału w Programie lub niemożliwością uzyskiwania informacji handlowej od Administratora (wiadomości o nowo wdrożonych filtrach, o aktualnych promocjach, czy innych informacji handlowych dotyczących działalności Administratora).

Administrator będzie poddawał Twoje dane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji poprzez wprowadzanie do aplikacji badającej zakres i poziom zainteresowania produktami Administratora oraz w celu ustalenia zakresu współpracy i produktów, które mogą Cię zainteresować.

W celu edycji zarejestrowanych danych lub usunięcia subskrypcji kliknij link